VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ÚČEL

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na jakýkoliv nákup zboží prostřednictvím portálu www.muchashop.cz. Právní vztahy zde neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb (dále jen „OZ“). Prodávajícím je společnost PressCom, s.r.o., Praha 4, Krouzova 3050/26, IČO 25073818, kontaktní tel.: +420 602 396 833. Kupujícím je osoba, která objedná zboží prostřednictvím www.muchashop.cz  VOP platí v rozsahu dále uvedeném pouze na případy takového nákupu zboží, kdy kupujícím je spotřebitel ve smyslu ustanovení § 1810 OZ. Každý nákup na www.muchashop.cz má povahu kupní smlouvy uzavřené ve smyslu § 2158 a násl. OZ uzavřené distančním způsobem ve smyslu ustanovení § 1820 a násl. OZ. Informace, které je prodávající povinen sdělit kupujícímu, jsou součástí postupu stanoveného prodávajícím pro uskutečnění nákupu (Platby a způsoby doručení).

II. KUPNÍ SMLOUVA

Kupující vyplní objednávku, ve které uvede údaje požadované prodávajícím a objednávku odešle prodávajícímu. Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a změnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením o obdržení objednávky prodávajícím a pomocí prostředků komunikace na dálku (dále jen „kupní smlouva“).

III. ZBOŽÍ

Zbožím se pro účely těchto VOP rozumí produkty společnosti PressCom, s.r.o. v rozsahu aktuální dosažitelné nabídky na www.muchashop.cz. Popis a vlastnosti jednotlivých druhů zboží jsou uvedeny na stránkách www.muchashop.cz.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny uvedené na www.muchashop.cz  u jednotlivých druhů zboží jsou cenami včetně DPH a jakýchkoliv poplatků.

CENU ZBOŽÍ UHRADÍ KUPUJÍCÍ DLE OBSAHU KUPNÍ SMLOUVY JEDNÍM Z DÁLE UVEDENÝCH ZPŮSOBŮ:

·         bezhotovostním převodem;

·         v hotovosti na dobírku při doručení zásilky;

·         v hotovosti osobním převzetím v provozovně prodávajícího (při osobním převzetí není možné platit platební kartou).

V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÉM ZPŮSOBU DORUČENÍ ZBOŽÍ ZAPLATÍ KUPUJÍCÍ KROMĚ KUPNÍ CENY TAKÉ NÁKLADY NA DORUČENÍ ZBOŽÍ TAKTO:

·         Česká pošta a.s. – balík 110,-Kč

·         Osobní odběr

IV. DODACÍ PODMÍNKY

·         Česká pošta a.s. –  Doprava do 24 hodin od expedice. Balík je dopraven na adresu uvedenou kupujícím v kupní smlouvě. V případě nezastižení je balík uložen na pobočce České pošty a.s.

·         Osobní převzetí: Zboží je připraveno do 24 hodin od potvrzení objednávky. Zboží je možné vyzvednout  na adrese Obecní dům Praha, nám. Republiky 5, Praha 1 v šatně Kavárny v přízemí (dále jen „distribuční adresa“), denně od 10 do 19 hodin. Nebude – li prodávající schopen připravit zboží k osobnímu odběru do 24 hodin, bude o tom kupujícího předem informovat.

Součástí jakékoliv zásilky je faktura za zboží.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. JAKOST ZBOŽÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

PRODÁVAJÍCÍ ODPOVÍDÁ KUPUJÍCÍMU PO DOBU TRVANLIVOSTI ZBOŽÍ UVEDENOU NA OBALU, ŽE ZBOŽÍ PO JEHO PŘEVZETÍ KUPUJÍCÍM:

·         bude mít stanovené vlastnosti;

·         se hodí ke stanovenému účelu použití;

·         vyhovuje požadavkům právních předpisů.

·         je v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti.

Nemá – li zboží po dobu uvedenou na obalu vlastnosti uvedené výše, má se za to, že má vady. Má – li zboží vady, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad a není – li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy. Neodstoupí – li však kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní – li právo na dodání nové věci bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad. Práva z vad uplatňuje kupující u prodávajícího.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit z jakéhokoliv důvodu od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy lze učinit písemně na distribuční adrese nebo elektronicky, zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem na www.muchashop.cz.

K odstoupení od smlouvy využije kupující formulář pro odstoupení od smlouvy, který mu na vyžádání bude zaslán na jeho email. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy ve výši poštovného u České pošty a.s. To neplatí v případě, pokud zboží dle kupní smlouvy, od které kupující odstoupil, předá kupujícímu v místě výdeje zboží dle těchto VOP.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající se nezúčastňuje systému mimosoudního vyřizování stížností. Kupující se však může v mezích a za podmínek stanovených zákonem obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.